24-hodinová opatrovatel’ská starostlivost’

Hl’adáme angažované opatrovatel’ky na prácu v Rakúsku.

Chcete ostat’ žit’ na Slovensku a
zároveň chcete chodit’ zarábat’ do
Rakúska?

Starostlivot’ o starých l’udí Vás napĺňa
a robí Vám radost’,
hovoríte dobre po nemecky –
potom ste u nás správne!

Ponúkame Vám

  • Pozíciu samostatne zárobkovej činnosti
    opatrovatel’a/opatrovatel’ky na dvojtýždňové turnusy
  • Poradenstvo a pomoc pri vybavovaní na úradoch
  • Teoretické a praktické zaškolenie
  • Nepretržitú pomoc a podporu
Viac informácií...

Kontakt

24stunden@hilfswerk.at
+43 1 522 48 47-23
Pondelok – štvrtok:
9:00 – 15:00 hod.
Piatok: 9:00 – 12:00 hod.

Kontaktné osoby
54d87f4ce83f58fe18e7a7d3_HW_LOGO_72dpi_web_rgb.jpg

Uchádzajte sa o miesto teraz!

Hilfswerk

24-hodinová opatrovatel’ská starostlivost’

Hl’adáme angažované opatrovatel’ky na prácu v Rakúsku.

Chcete ostat’ žit’ na Slovensku a zároveň chcete chodit’ zarábat’ do Rakúska?

Starostlivot’ o starých l’udí Vás napĺňa a robí Vám radost’, hovoríte dobre po nemecky – potom ste u nás správne!

Uchádzajte sa o miesto teraz!

Ponúkame Vám

  • Pozíciu samostatne zárobkovej činnosti opatrovatel’a/opatrovatel’ky na dvojtýždňové turnusy
  • Poradenstvo a pomoc pri vybavovaní na úradoch
  • Teoretické a praktické zaškolenie
  • Nepretržitú pomoc a podporu
Viac informácií...

Kontakt

24stunden@hilfswerk.at
+43 1 522 48 47-23
Pondelok – štvrtok:
9:00 – 15:00 hod.
Piatok: 9:00 – 12:00 hod.

Kontaktné osoby